REGULAMIN I ZASADY ORAZ ZASTRZEŻENIA PRAW AUTORSKICH

 

§ 1 Opis usługi

 1. W tym serwisie Klient może zamówić napisanie tekstu na żądany temat.
 2. Klient (Zamawiający) precyzuje jasno czego wymaga i udziela niezbędnych informacji w trakcie umówionej rozmowy telefonicznej.
 3. Wszystkie dane osobowe oraz udzielone informacje są chronione przed nieautoryzowanym dostępem oraz przechowywane do chwili zakończenia transakcji i przesłania treści zgodnie z wytycznymi RODO.
 4. Po zakończeniu transakcji wszystkie dane Klientów są usuwane.

 

§ 1 Płatność i reklamacje

 1. Każdy tekst jest wyceniany zgodnie z cennikiem załączonym na stronie: www.mowapogrzebowa.pl/cennik
 2. Dopuszczalne są indywidualne zamówienia i negocjacje – ustalenia mogą być mailowe, telefoniczne lub inne – za zgodą obu stron.
 3. Po napisaniu tekstu Klient ma prawo do jego odsłuchania i zaakceptowania lub żądania zmian. W przypadku braku akceptacji – odstępujemy od umowy i tekst nie jest wysyłany.
 4. Wszelkie reklamacje są uznawane do momentu finalnej akceptacji treści – co jest wyrażane przez Klienta w rozmowie telefonicznej, po odczytaniu treści.
 5. Żadne treści nie są wysyłane mailowo przed akceptacją i potwierdzeniem zgodności przez Klienta, chyba, że jest to usługa ekspresowa, niestandardowa. W takim przypadku płatność jest dokonywana PRZED rozpoczęciem prac nad tekstem.
 6. Po zaakceptowaniu treści Klient otrzymuje informacje o sposobie zapłaty. Od tego momentu zamówiony tekst jest traktowany jako produkt finalny – zaakceptowany przez Klienta i niepodlegający dodatkowym reklamacjom.
 7. Opłacając przelew Klient potwierdza, że zapoznał się z regulaminem oraz dochowa staranności i dbałości, aby treść nie przedostała się do domeny publicznej.
 8. Zamówiona treść jest wysyłana Klientowi w formie pliku PDF, nieedytowalnym – po otrzymaniu potwierdzenia przelewu. Możliwe są dodatkowe przeróbki, ale nie w trybie reklamacyjnym i zależą od możliwości oraz zasobów czasowych Autora.
 9. Jeśli tekst dotrze do Zamawiającego przed otrzymaniem potwierdzenia przelewu, ale po wcześniejszej akceptacji – nie zwalnia to Klienta z dokonania płatności ani nie upoważnia do jakichkolwiek zmian, reklamacji czy odmowy wpłaty.
 10. Po otrzymaniu uprzednio zatwierdzonej treści Klient nie ma prawa do jakichkolwiek żądań zmian, reklamacji czy odmowy zapłaty. Treści są traktowane zgodnie z obowiązującym prawem autorskim i nie podlegają regułom zakupów na odległość, 14 dniowemu zwrotowi lub reklamacjom – tak jak książki, płyty, gry komputerowe, treści cyfrowe itp. Zmiany są możliwe i zależą od woli oraz ustaleń, nie na zasadzie reklamacji.
 11. W przypadku uchylania się od płatności za zamówione i zaakceptowane oraz przesłane Klientowi treści, zastrzega się prawo do wpisania takiego Klienta w Biurze Informacji Kredytowej jako osoby nierzetelnej i nieuczciwej; dodatkowo sprawa zostanie przekazana do firmy windykacyjnej z uprawnieniami do dochodzenia roszczeń w trybie rozprawy sądowej włącznie.


§ 3 Ochrona prawna

 1. Napisany i wysłany Klientowi tekst objęty ochroną praw autorskich.
 2. Autorem jest Zbigniew Andrzejewski.
 3. Autor wyraża zgodę na jednokrotne publiczne odczytanie tekstu podczas ceremonii pogrzebowej.
 4. Wszelkie powielanie, kopiowanie, dystrybucja w mediach lub publiczne odtwarzanie jest zabronione. Dotyczy to także zamieszczania treści w domenie publicznej (Facebook, strony WWW, fora internetowe, wspomnienia, blogi itp.)
 5. Także po skopiowaniu i naniesieniu zmian przez osoby trzecie, Autor nie wyraża zgody na jakąkolwiek publikację.
 6. Niezastosowanie się do powyższego lub inne naruszenie praw autorskich niesie za sobą skutki prawne określone ustawą.
 1. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Otwocku.

TERAZ TYLKO 290zł ZAMIAST 400

Jeśli tekst Ci się nie spodoba NIC NIE PŁACISZ!!

Płatność dopiero po akceptacji treści.

ZADZWOŃ : 730 532 578

Regulamin i zasady oraz zastrzeżenia praw autorskich

 

 

§ 1 Opis usługi

 1. W tym serwisie Klient może zamówić napisanie tekstu na żądany temat.

 2. Klient (Zamawiający) precyzuje jasno czego wymaga i udziela niezbędnych informacji w trakcie umówionej rozmowy telefonicznej.

 3. Wszystkie dane osobowe oraz udzielone informacje są chronione przed nieautoryzowanym dostępem oraz przechowywane do chwili zakończenia transakcji i przesłania treści zgodnie z wytycznymi RODO.

 4. Po zakończeniu transakcji wszystkie dane Klientów są usuwane.

 

 

§ 2 Płatność i reklamacje

 

 1. Każdy tekst jest wyceniany zgodnie z cennikiem załączonym na stronie: www.mowapogrzebowa.pl/cennik

 2. Dopuszczalne są indywidualne zamówienia i negocjacje – ustalenia mogą być mailowe, telefoniczne lub inne – za zgodą obu stron.

 3. Po napisaniu tekstu Klient ma prawo do jego odsłuchania i zaakceptowania lub żądania zmian.

 4. Wszelkie reklamacje są uznawane do momentu finalnej akceptacji treści – co jest wyrażane przez Klienta w rozmowie telefonicznej.

 5. Żadne treści nie są wysyłane mailowo przed akceptacją i potwierdzeniem zgodności przez Klienta.

 6. Po zaakceptowaniu treści Klient otrzymuje informacje o sposobie zapłaty. Od tego momentu zamówiony tekst jest traktowany jako produkt finalny – zaakceptowany przez Klienta i niepodlegający dodatkowym reklamacjom.

 7. Opłacając przelew Klient potwierdza, że zapoznał się z regulaminem oraz dochowa staranności i dbałości, aby treść nie przedostała się do domeny publicznej.

 8. Zamówiona treść jest wysyłana Klientowi w formie pliku PDF, nieedytowalnym – po otrzymaniu potwierdzenia przelewu.

 9. Jeśli tekst zostanie wysłany przed otrzymaniem potwierdzenia przelewu – nie zwalnia to Klienta z dokonania płatności ani nie upoważnia do jakichkolwiek zmian, reklamacji czy odmowy wpłaty.

 10. Po otrzymaniu uprzednio zatwierdzonej treści Klient nie ma prawa do jakichkolwiek żądań zmian, reklamacji czy odmowy zapłaty. Treści są traktowane zgodnie z obowiązującym prawem autorskim i nie podlegają regułom zakupów na odległość, 14 dniowemu zwrotowi lub reklamacjom – tak jak książki, płyty, gry komputerowe, treści cyfrowe itp.

 11. W przypadku uchylania się od płatności za zamówione i zaakceptowane oraz przesłane Klientowi treści, zastrzega się prawo do wpisania takiego Klienta w Biurze Informacji Kredytowej jako osoby nierzetelnej i nieuczciwej; dodatkowo sprawa zostanie przekazana do firmy windykacyjnej z uprawnieniami do dochodzenia roszczeń w trybie rozprawy sądowej włącznie.


§ 3 Ochrona prawna

 1. Napisany i wysłany Klientowi tekst objęty ochroną praw autorskich.

 2. Autorem jest Zbigniew Andrzejewski.

 3. Autor wyraża zgodę na jednokrotne publiczne odczytanie tekstu podczas ceremonii pogrzebowej.

 4. Wszelkie powielanie, kopiowanie, dystrybucja w mediach lub publiczne odtwarzanie jest zabronione. Dotyczy to także zamieszczania treści w domenie publicznej (Facebook, strony WWW, fora internetowe, wspomnienia, blogi itp.)

 5. Także po skopiowaniu i naniesieniu zmian przez osoby trzecie, Autor nie wyraża zgody na jakąkolwiek publikację.

 6. Niezastosowanie się do powyższego lub inne naruszenie praw autorskich niesie za sobą skutki prawne określone ustawą.

 1. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Otwocku.

 

DANE FIRMY

 

LAUDATOR Zbigniew Andrzejewski
05-462 Duchnów
Ul. Wspólna 16E
NIP: 922 101 19 00
Telefon: 730 532 578
 
Mój numer rachunku firmowego w ING Banku:
 
24 1050 1025 1000 0090 8211 2567
 
Możliwość płatności BLIK - nr telefonu do BLIK: 730 532 578
 
 
posiadacz rachunku:
LAUDATOR ZBIGNIEW ANDRZEJEWSKI
 
PRZYJMUJĘ PŁATNOŚCI W INNYCH WALUTACH (PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU)
 

KONTAKT@MOWAPOGRZEBOWA.PL

730 532 578

SPECYFIKACJA TEKSTU

 

Wszystkie teksty są pisane przejrzystą czcionką VERDANA wielkości 14 punktów. Taka wysokość liter pozwala na położenie kartki na pulpicie i jest dobrze widoczna.

 

Na jednej stronie mieści się ok. 1600 – 1800 znaków (bez spacji).

 

Zwykle jest to ok. 250 - 300 słów.

 

Długość czytania – ok. 1,5 – 2 minuty w zależności od tempa.

 

Rekomendowana długość tekstu to 2 strony.

 

Wygodny wydruk z obu stron jednej kartki, wystarczy więc ją tylko odwrócić i czytać dalej.

 

Musimy pamiętać, że taki tekst pożegnalny ma swoją kompozycję. Jest wstęp, odniesienie do najbliższych, opis emocji po stracie, kilka zdań z życia zmarłego, opis jego charakteru, jaki był i ile dla nas znaczył, podziękowania dla przybyłych na uroczystość pogrzebową, specjalne słowa kierowane do rodziny, ewentualnie jakiś cytat. Musi być pięknie i wzruszająco.

 

Prawo kanoniczne zezwala na odczytanie podczas mszy tekstu pożegnania przez księdza lub kogoś z rodziny. Dzieje się to po podaniu komunii świętej, a przed pokropieniem trumny czy urny przez kapłana.

 

Sugeruję, aby wcześniej ustalić z księdzem czy on to przeczyta, i jeśli tak – koniecznie trzeba dostarczyć mu tekst co najmniej godzinę przed mszą, aby mógł go sobie przejrzeć i przygotować się.

 

 

 

JAK PRZEBIEGA PROCES PISANIA

 

Aby napisać dobry tekst i oddać Państwa uczucia po stracie najbliższych, oraz to, jak ważna dla Was osoba odeszła, muszę zrobić telefoniczny wywiad z kimś bliskim. Nie trzeba się do niego przygotowywać. Jedyne szczegóły jakich potrzebuję to data urodzenia. Najważniejszy jest opis osobowości zmarłego. Jaki był, ile dla nas znaczył itd. Cały wywiad jest nagrywany, abym mógł spokojnie go odsłuchać raz lub dwa i dokładnie wczuć się w uczucia najbliższych po stracie.

 

Tekst piszę tak, abyście Państwo po jego wysłuchaniu mogli potwierdzić, że dokładnie oddaje charakter opisywanej osoby, a dodatkowo jest napisany pięknym językiem i wzruszający.

 

Na napisanie mowy pogrzebowej potrzebuję ok. 4-5 godzin od wywiadu.

 

Gdy mam już gotową przemowę, dzwonię i przez telefon czytam treść. To ważne, bo właśnie tak będzie ten tekst odbierany. Ksiądz lub ktoś z rodziny go przeczyta, zaś najważniejsze są wrażenia słuchających. Pamiętajmy, że uczestnicy mszy nie wiedzą, że kapłan otrzymał gotową mowę. Oni odbiorą to w ten sposób, że po prostu ksiądz bardzo ładnie powiedział o zmarłym, o tym ile znaczy jego strata, o najbliższych, którzy go kochali i wspierali do ostatnich chwil. Podziękuje zebranym za przyjście, a rodzinie za opiekę, miłość i wieloletnie wsparcie jakie zmarły w nich miał. Może dodać cytat z Biblii lub poezji.

 

Gdy zamiast księdza, czyta ktoś z rodziny – tekst piszę bardziej osobiście. To ustalamy przed napisaniem.

 

 

CENNIK SZCZEGÓŁOWY

 

1 strona     -  290 zł

 

2 strony     -  390 zł

(REKOMENDOWANA DŁUGOŚĆ)

 

3 strony     -  500 zł

 

4 strony i więcej – do ustalenia indywidualnego telefonicznie lub mailowo

 

Nagranie moim głosem, do odtworzenia przy grobie (przesyłam nagrany i zremasterowany plik mp3 w jakości 320kb/s, 44kHz. Firma pogrzebowa zwykle ma sprzęt do odtworzenia. Na stronie głównej możesz odsłuchać mój głos - zapraszam.    - Dopłata 100 zł

 

Tekst zamówiony w trybie ekspresowym (poniżej 6 godzin) – dopłata 50%

 

Tekst zamówiony po 20.00 na 8 rano następnego dnia – dopłata 100%

 

 

 • PRZYJMUJĘ ZAMÓWIENIA Z CAŁEJ POLSKI
 •  
 • GOTOWE TEKSTY WYSYŁAM MAILEM DO SAMODZIELNEGO WYDRUKOWANIA
 •  
 • WYSTAWIAM RACHUNEK NA USŁUGĘ

MOWA POGRZEBOWA - CENNIK